Profion Diogelwch

DEFNYDD MEWNOL YN UNIG

Rhowch wybod i ni pwy sydd wedi cwblhau'r profion
Dewiswch fwthyn
Diffoddydd tân
diffoddydd tân
Blanced dân
blanced dân
Goleuadau argyfwng
Goleuadau argyfwng
Synwyryddion mwg / gwres / CO
Synwyryddion mwg / gwres / CO
Camau a gymerwyd