Profion Diogelwch

DEFNYDD MEWNOL YN UNIG

Rhowch wybod i ni pwy sydd wedi cwblhau'r profion
Beth ydy dy enw di?
Dewiswch fwthyn
Diffoddydd tân *
Ydy'r diffoddwyr tân yn y bwthyn yn iawn?
Blanced dân *
Ydy'r blanced dân yn y bwthyn yn iawn?
Goleuadau argyfwng *
Ydy'r goleuadau argyfwng yn y bwthyn yn iawn?
Synwyryddion mwg / gwres / CO *
Ydy'r synwyryddion mwg / gwres / CO yn y bwthyn yn iawn?
Camau a gymerwyd