MYNEDIAD I FYTHYNNOD BENAR DRWY’R GOEDWIG

Gyrru Drwy’r Goedwig

Weithiau efallai y bydd angen gyrru i Benar drwy’r goedwig.

Mae fersiwn PDF o’r cyfarwyddiadau hyn ar gael i’w lawrlwytho

  • Wrth droi o’r A5 ymlaen i’r B4406 tuag at bentref Penmachno, trowch i’r dde ar y groesffordd gyntaf.

    Os oes gennych satnav, yna bydd y cod post LL24 0PP yn mynd â chi i’r croesffyrdd hyn.

  • Gyrrwch 300 llath / 280 metr heibio i rai bythynnod cerrig, heibio’r ffatri a thros y bont.

  • Trowch i’r chwith pan fyddwch yn cyrraedd tro sy’n arwain i fyny i’r goedwig (wedi’i farcio 1 ar y map)

  • Gyrrwch ymlaen 360 llath / 330 metr heibio’r polion coch a gwyn a chymryd y troad nesaf i lawr i’r chwith

  • Gyrrwch ymlaen am ychydig o dan 1 filltir / 1.5 cilometr nes i chi yrru i’r chwith o amgylch troad a byddwch yn gweld tro ar y chwith, sef y fynedfa gefn i Benar