Gwefrwyr Cerbydau Trydan ym Mythynnod Benar

Gwnewch eich gwyliau nesaf yn fwy ecogyfeillgar drwy archebu arhosiad yn un o’n bythynnod – mae gan bob un ohonynt bwyntiau gwefru cerbydau trydan. Gallwch ymlacio gan wybod y bydd eich car yn cael ei wefru’n llawn ac yn barod i fynd am yr antur nesaf tra ar wyliau.

Pam bythynnod gyda phwyntiau gwefru ceir trydan?

Yma ym Mythynnod Benar, deallwn fod cael eich car eich hun gyda chi yn un o’r manteision niferus wrth ddewis mynd ar wyliau i Gymru. Rydym am ei gwneud hi’n hawdd i’n gwesteion deithio mewn ffordd sy’n rhyddhau llai o garbon ac rydym yn deall pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i fwthyn â gwefrydd cerbyd.

Pa fath o wefrwyr cerbydau sydd gennych chi? 

Ein gwefrwyr cerbyd 7 cilowat a gynhyrchir gan Project EV

Sut fydda i’n cychwyn y gwefrydd?

Fe welwch gyfarwyddiadau y tu mewn i’ch bwthyn. Yn syml, rydych yn cysylltu eich car, sganiwch y cod QR a dechrau gwefru eich cerbyd.

Sut fydda i’n talu am y trydan?

Bydd y gwefrydd yn rhoi gwybod i ni faint o drydan rydych wedi’i ddefnyddio. Pan fyddwch wedi cwblhau eich sesiwn gwefru terfynol, cyn dychwelyd adref, byddwn yn anfon anfoneb y gallwch ei dalu gyda cherdyn credyd.

Barod i archebu’ch gwyliau?

Cofiwch, mae gan bob bwthyn gwefrydd cerbyd felly archebwch heddiw…