Eich diogelwch yn Benar

Ym Mythynnod Benar, mae eich diogelwch chi o’r pwys mwyaf i ni. Mae pob un o’r bythynnod yma yn saff a diogel iawn.

Ar 1 Hydref 2023, daeth rheoliadau diogelwch tân newydd i rym ac rydym wedi cyflogi asesydd risg tân cymwys i sicrhau bod y bythynnod yn cydymffurfio â’r rheoliadau newydd hyn. Rydym yn gofyn i chi ddarllen y wybodaeth ganlynol: