Llety Gwyliau heb Anifeiliaid Anwes

Yma ym Mythynnod Benar, nid oes yr un o’n bythynnod gwyliau yn derbyn anifeiliaid anwes. Ni chaniateir cŵn anwes o gwbl.

Felly, os oes gennych alergedd i gŵn, yn ofnus ohonynt neu’n well gennych beidio â mynd ar wyliau gyda nhw, Benar yw’r lle perffaith ar gyfer eich gwyliau nesaf.

Eich Cwestiynau

Wrth gwrs! Mae rhywfaint o lety bendigedig gerllaw:

  • Blaen y Buarth – mae’r bwthyn hwn, sy’n cysgu 6, o fewn pellter cerdded i Benar ac mae’n hollol syfrdanol
  • Yn debyg i’r bythynnod yma yn Benar, mae Moel yr Iwrch. Mae ganddynt ddau fwthyn hardd sy’n gyfeillgar i anifeiliaid anwes.
  • Draw yn Betws Cottages, mae ganddynt bedwar bwthyn unigryw sy’n derbyn anifeiliaid anwes
  • Yn olaf, er y byddem bob amser yn argymell archebu’n uniongyrchol gyda pherchennog y bwthyn gwyliau, bydd chwiliad cyflym o un o’r asiantaethau archebu yn dod o hyd i fwy na 500 o fythynnod yng Ngogledd Cymru sy’n derbyn anifeiliaid anwes

Ble bynnag yr arhoswch, gobeithiwn y cewch wyliau anhygoel.

Rydym yn ymateb i’r galw gan westeion nad ydynt am aros mewn llety lle mae anifeiliaid anwes wedi aros.

Mae’r caeau o amgylch ein bythynnod yn llawn defaid ac felly, yn bwysig iawn, mae gennym fywydau da byw i’w diogelu.

Nid ydym byth yn gwneud eithriadau i’n polisi anifeiliaid anwes gan na fyddai’n deg i westeion eraill nad ydynt am aros mewn llety lle mae cŵn wedi bod.