SUT I DDOD O HYD I’CH BWTHYN

Cyfarwyddiadau

Mae Benar yn hawdd dod o hyd iddo ond os ydych chi’n defnyddio satnav, bydd angen mwy na’n cod post (LL24 0PS) arnoch i’ch cyfeirio yma. Bydd eich satnav yn eich cyfeirio tuag at Tyddyn Gethin – sy’n fferm hanner milltir i’r cyfeiriad anghywir.

 • Byddwch yn mynd drwy drefi Llangollen a Chorwen, a phentrefi Cerrigydrudion a Phentrefoelas
 • Ar ôl gyrru heibio’r ffordd i Ysbyty Ifan B4407, arhoswch ar y A5 am 3.5 milltir bellach
 • Ar ôl rhai troeon yn y ffordd, fe welwch arwydd ffordd werdd fawr yn dangos y B4406 ar gyfer Penmachno
 • Mae Conwy Falls Cafe ar y gornel: cymerwch y ffordd hon
Cyfarwyddiadau i’r giât

Os byddwch yn teithio i fyny o dde Cymru ar yr A470, rydym yn eich cynghori i barhau drwy Flaenau Ffestiniog.

Mae llwybr un trac amgen ar y B4407 ond rydym yn eich cynghori i’w osgoi: nid yw’r ffordd ar gyfer y gwangalon!

 • Lle mae’r A470 yn cwrdd â’r A5 ychydig i’r de o Fetws-y-Coed, trowch i’r dde a pharhau i’r de-ddwyrain ar yr A5 i gyfeiriad Llangollen
 • Ar ôl 1.7 milltir a rhai troeon yn y ffordd byddwch yn pasio tafarn Y Ffynnon Arian ar eich chwith
 • Pan welwch chi Conwy Falls Cafe i’r dde, trowch i’r dde i’r B4406 tuag at Benmachno.
Cyfarwyddiadau i’r giât
 • Lle mae’r A470 yn cwrdd â’r A5 ychydig i’r de o Fetws-y-Coed, trowch i’r dde a pharhau i’r de-ddwyrain ar yr A5 i gyfeiriad Llangollen
 • Ar ôl 1.7 milltir a rhai troeon yn y ffordd byddwch yn pasio tafarn Y Ffynnon Arian ar eich chwith
 • Pan welwch chi Conwy Falls Cafe i’r dde, trowch i’r dde i’r B4406 tuag at Benmachno.
Cyfarwyddiadau i’r giât

Ac yn olaf: y B4406…

Dilynwch y B4406 tuag at Benmachno am 1.5 milltir. Ar y ffordd y byddwch yn gweld:

 • Arwydd croesffordd

 • Wal gerrig (lefel isel) ar y dde

 • Arwydd rhybudd

 • Cilfan ar y dde

 • Arwydd rhybudd gwartheg

Fe welwch farciau ffordd ARAF ac arwyddion Penmachno 20 milltir yr awr yn y pellter.

Edrychwch allan am arwydd ‘Bythynnod Benar – Benar Cottages’ ar y dde.

Gyrrwch drwy’r giât, dros y bont ac ar draws y grid gwartheg.

Mae Benar wedi’i amgylchynu gan goedwig a thir fferm ac mae mynediad ar drac fferm a phont. Rydym yn cynghori gwesteion i yrru’n araf. Os ydych chi’n gyrru car chwaraeon sy’n isel iawn i’r ddaear neu os ydych chi’n ansicr beth yw “trac fferm”, cysylltwch â ni.