Dyma’r argaeledd ar gyfer pob bwthyn, ar gipolwg.

Ar gael
Ddim ar gael
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Benar Bach
Bwthyn Rhosyn
Bwthyn Meillion
Y Llaethdy

Sgroliwch i’r dde i weld y mis cyfan

Benar Cottages - Bwthyn Meillion

GYDA THÂN CLYD I’CH CADW’N GYNNES AR ÔL DIWRNOD O ANTURIAETHAU

Bwthyn Meillion

7-noson o: £445

 • Cysgu 4, un gwely dwbl, dau wely sengl

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio preifat oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar

 • Gwefrydd cerbyd trydan

 • Stôf llosgi coed (LPG)

 • Dillad gwely moethus

 • Cawod pŵer mawr

 • Teras preifat caeedig gyda golygfeydd o’r dyffryn

MWY O WYBODAETH
ARCHEBU NAWR
Benar Cottages - Benar Bach Garden

CUDDFAN RAMANTUS I DDAU

Benar Bach

7-noson o: £425

 • Cysgu 2, un gwely maint brenin (5 troedfedd / 152 centimetr o led)

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio preifat oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar

 • Gwefrydd cerbyd trydan

 • Baddon mawr moethus gyda chawod bŵer ar wahân

 • Sebon moethus a gŵn llofft

 • Dillad gwely moethus

 • Rhamantus

 • Teras a gardd breifat gyda nant

 • Peiriant golchi / sychwr dillad o fewn bwthyn

 • Peiriant golchi llestri

MWY O WYBODAETH
ARCHEBU NAWR
Benar Cottages - Y Llaethdy

GYDA GOLYGFEYDD PANORAMIG SYFRDANOL

Y Llaethdy

7-noson o: £445

 • Cysgu 4, un gwely dwbl, dau wely sengl

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio preifat oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar

 • Gwefrydd cerbyd trydan

 • Stôf llosgi coed (LPG)

 • Dillad gwely moethus

 • Cawod pŵer mawr

 • Teras preifat caeedig gyda golygfeydd o’r dyffryn

 • Peiriant golchi llestri

MWY O WYBODAETH
ARCHEBU NAWR
Benar Cottages - Bwthyn Rhosyn

MWYNHEWCH WYDRAID O WIN AR Y TERAS

Bwthyn Rhosyn

7-noson o: £445

 • Cysgu 4, un gwely dwbl, dau wely sengl

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio preifat oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar

 • Gwefrydd cerbyd trydan

 • Stôf llosgi coed (LPG)

 • Dillad gwely moethus

 • Ystafell gawod gyda chawod pŵer

 • Teras preifat caeedig gyda golygfeydd o’r dyffryn

MWY O WYBODAETH
ARCHEBU NAWR

POPETH SYDD EI ANGEN ARNOCH AR GYFER GWYLIAU PERFFAITH

Ar gael ym Mhob Bwthyn

 • Gwres canolog wedi’i gynnwys

 • Trydan wedi’i gynnwys

 • Dim ysmygu

 • Lle parcio ar gyfer dau gar (oddi ar y ffordd)

 • Gwefrydd cerbyd trydan

 • Cawod pŵer

 • Tyweli ffres

 • Sychwr gwallt

 • Dillad gwely o ansawdd uchel

 • Cot teithio (ar gais)

 • Pecyn croeso wedi’i bersonoli

 • WiFi (cyflym ac am ddim)

 • Gwasanaethau teledu ar alw

 • Chwaraewr DVD / CD

 • Cegin wedi’i chyfarparu’n dda

 • Rhewgell-rewgist

 • Popty

 • Microdon

 • Tostiwr

 • Teras / Gardd

 • Dodrefn gardd a pharasol

 • Barbeciw (ar gais)

 • Wedi’i addurno adeg y Nadolig

 • Lleoliad gwledig

 • Tafarn leol

 • Siop leol

 • Ffolder gweithgareddau personol yn llawn teithiau cerdded lleol a syniadau ar gyfer eich gwyliau

 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau

 • Milltiroedd o goedwig, tir fferm ac afon i ddarganfod

 • Pysgota lleol

 • Cyrsiau golff gerllaw

 • Marchogaeth ceffylau gerllaw